ยินดีต้อนรับ..เข้าสู่โรงเรียนบ้านทุ่งนาน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เข?4

 

หน้าหลัก
ข้อมูลโรงเรียน
ที่ตั้งโรงเรีย?/a>
  
ประวัติโรงเรีย?/a>
  
วิสัยทัศน์ พันธกิ?
โครงสร้างการบริหาร
กรรมการสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากรและนักเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรีย?/a>
ผลงานที่ภาคภูมิใ?/a>
ทำเนียบความสำเร็จของบุคลาก?/a>
วารสารประชาสัมพันธ?/a>
สภานักเรีย?/a>
แผนที่ภายในโรงเรีย?/a>
แผนที่การเดินทางจากเชียงรา?br /> ถึงตัวอำเภอเชียงขอ?/a>
ภาพความทรงจำ (อุทกภั?วาตภัย)
ฝ่ายการเงินและงบประมาณ
ฝ่ายวิชากา?/a>
ฝ่ายพัฒนานักเรีย?/a>
ฝ่ายบริหารทั่วไป
ฝ่ายบริหารบุคค?/a>
ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไท?/a>
วิทยาศาสตร?/a>
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ภาษาต่างประเทศ
การงานอาชีพและเทคโนโลย?/a>
ศิลป?/a>
สุขศึกษาและพลศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
.: ดาวน์โหล?:.
รวมกฎหมายระเบียบ(การศึกษา)
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
กฎหมายว่าด้วยเบิกค่าเช่าบ้าน 2
 


ปีการศึกษา 2553

ปีการศึกษา 2552

ผลงานดีเด่นของคร?และนักเรีย?/p>

รางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชากา?ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาต?ปีการศึกษา 2552

ระดับประเท?/span>

 
การแกะสลักผักและผลไม? (?3) การประดิษฐ์ของใช้ด้วยเศษวัสด?(เด็กพิเศ??(?2-3)
รางวัล รองชนะเลิศ
อันดับ 1
รางวัล เหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกสอน นายมนตรี สุขเกต?/span>   ครูผู้ฝึกสอน นายศิลป์ชัย อ่วงตระกูล

 

ระดับภาค

   
การแกะสลักผักและผลไม? (?3) การประดิษฐ์ของใช้ด้วยเศษวัสด?(เด็กพิเศ??br /> (?2-3)   งานใบตองประเภทบายศรีสู่ขวั???2)
รางวัล เหรียญทอ? รางวัล เหรียญทอ?/span>   รางวัล เหรียญทอ?
ครูผู้ฝึกสอน นายมนตรี สุขเกต?/td>   ครูผู้ฝึกสอน นายศิลป์ชัย อ่วงตระกูล   ครูผู้ฝึกสอน นางพจนา ธราพ?/td>

 

   
การประดิษฐ์ของใช้ด้วยเศษวัสด?(?3) งานใบตองประเภทบายศรีสู่ขวั??3)   การวาดภาพระบายสี?(เด็กพิเศ??(?3)
รางวัล เหรียญทอ? รางวัล เหรียญทอ?/span>   รางวัล เหรียญทอ?/span>
ครูผู้ฝึกสอน นางนิภ?สุขเกต?   ครูผู้ฝึกสอน นางสาวลัดดาวัลย์?วิยะกั?/td>   ครูผู้ฝึกสอน นางณัฐธยาน์ พลศรีเมือง

 

   
การจัดสานไม้ไผ่  (?2) การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว  (?1)   ประติมากรรมลอยตัว  (?3)
รางวัล เหรียญทอ?/span> รางวัล เหรียญเงิน   รางวัล เหรียญเงิน
ครูผู้ฝึกสอน นายจำรุณ กาละวงค์   ครูผู้ฝึกสอน นายเฉลิมชัย  วรรณสา?/td>   ครูผู้ฝึกสอน นางณัฐธยาน์ พลศรีเมือง

 

   
การร้อยมาลัยดอกไม้สด (?2) การร้อยมาลัยดอกไม้สด (?3)   โครงงานวิทยาศาสตร์ (?3)
รางวัล เหรียญเงิน รางวัล เหรียญทองแดง   รางวัล เหรียญทองแดง
ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปนัดดา?วงค์ชั?/td>   ครูผู้ฝึกสอน นางสาวปนัดดา?วงค์ชั?/td>   ครูผู้ฝึกสอน นายสมศักดิ? ปันทะย?

 

 
ประติมากรรมลอยตั?(?2)   ภาพปะติดจากวัสดุธรรมชาติ (?3)
รางวัล เหรียญทองแดง   รางวัล เหรียญทองแดง
ครูผู้ฝึกสอน นางณัฐธยาน์ พลศรีเมือง   ครูผู้ฝึกสอน นางณัฐธยาน์ พลศรีเมือง

 

 

 

 

ปีการศึกษา 2551
 

Durant overturned Nike KD 6 people misconception about nearly seven feet, he scored limitless scope has Cheap KD Shoes redefined the awareness for a striker.Flexibility to show Kevin durant is magic, KD VI Illusion hand-painted patterns on the surface of the shoe was modelled on durant of mobility on the pitch.Noctilucent outsole also Kevin Durant Shoes represent the Kevin durant shining on the Lebron Shoes field.LEBRON 11 gator King with a terrible animal with name of the King of the estuary -- alligators for design inspiration, bold expression of royalty and power.Crocodiles, has long been regarded as a symbol of culture of New Orleans guard,Jordan Shoes has become the pattern design of shoe body.Invisible to the naked eye of luminous hand painted totem was applied to the surface of Hyperposite structure, glow in the dark.